Najbolji vrtić u gradu

Puno puta su me pitali koji je najbolji vrtić u gradu. Naravno, željeli su me pitati kuda da upišu svoje dijete. Slijedile su rasprave gdje sam uglavnom pokušavala objasniti: Dajte svome djetetu najbolje što možete od sebe, pružite mu čvrst oslonac i pošaljite ga u svijet bez prevelikih drama. Ako tako postupite, odabir vrtića i […]