KeDobro – Glazba za sve

Za razliku od ostalih instrumenata, Orff metalofoni i ksilofoni prvenstveno su osmišljeni za rad s djecom.

Zajedničko muziciranje jedan je od najljepših oblika druženja i suradnje!

Jedini uvjeti pohađanja radionice su želja za muziciranjem i spremnost na aktivno sudjelovanje, korištenje instrumenata i glasa kao i suradnja s ostalim polaznicima.

Makar postoje preduvjeti za muziciranje, ne morate nužno biti profesionalac da bi se uključili. Često mi ljudi govore: “Ali ja nemam sluha!” i to ljudi bez ikakvih teškoća sa osjetilom sluha.  Da li ste znali da se i ljudi oštećena sluha mogu baviti glazbom? Ustvari, baš svatko može na neki način sudjelovati!

Iskustvo zajedničkog muziciranja pruža jedinstveni užitak stvaranja. Osim toga, usvajanje novih znanja i vještina, lakše je kad primjenjujemo zabavne aktivnosti i igru. Na kraju valja spomenuti i komunikacijsku ulogu glazbe i muzičkih aktivnosti koja je još uvijek itekako važna i prisutna, makar se o tome malo govori.
GLAZBENI TRENER

LIDIJA DETIĆ

Osmišljavam i vodim muzičke igraonice za djecu predškolske dobi i programe početnog učenja blok flaute, tambure i gitare. Svoj rad temeljim na Orff muzičkoj pedagogiji i ustrajna sam u nastojanju da stalno proširujem svoje znanje i vještine.