KeDobro – tambure

U program se mogu uključiti stariji predškolci i djeca nižih razreda osnovne škole.

Djeca će upoznati sve tamburaške instrumente, svladavati osnove sviranja na bisernici i osnove notne pismenosti.Program se provodi kroz 60 sati, odnosno dva puta tjedno i to od početka listopada pa do kraja svibnja.
GLAZBENI TRENER

LIDIJA DETIĆ

U suradnji s Varaždinskom glazbenom udrugom organiziram i vodim muzičke igraonice za djecu predškolske dobi i programe početnog učenja blok flaute, tambure i gitare. Svoj rad temeljim na Orff muzičkoj pedagogiji i ustrajna sam u nastojanju da stalno proširujem svoje znanje i vještine.