KeDobro projekti

Program za obitelji s djecom mlađom od tri godine.

Projekt „Glazba za najmlađe!“

Glazba je osobito poticajna u najranijoj dobi. Slušni podražaji pružaju djetetu jedinstvenu predodžbu okoline u kojoj živi i čine bitan dio odnosa sa svojim najbližima.
Nizom aktivnosti, koje su namijenjene jednako i odraslima i djeci, stvaramo ugodnu sredinu u kojoj kroz brojalice, ritmizirani govor, pjesmu, pokret i ples potičemo cjelokupni razvoj djeteta. Naravno, posebna pažnja pridaje se muzikalnosti, ali i jezičnom razvoju koji je direktno povezan sa glazbom i kretanjem.
Aktivno sudjelovanje odraslih od presudne je važnosti jer oni, osim što osiguravaju emocionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u novom okruženju, predstavljaju glavni model ponašanja i uzor su djeci.
Ako ste dakle u potrazi za kvalitetnim i poticajnim novim aktivnostima za Vas i Vašu djecu iskušajte KeDobro glazbu za najmlađe!

Ako ste dakle u potrazi za kvalitetnim i poticajnim novim aktivnostima za Vas i Vašu djecu iskušajte KeDobro glazbu za najmlađe!

Idealan za škole i lokalne zajednice koje žele ponuditi atraktivan i zanimljiv program te time obogatiti društveni i kulturni život svoje sredine.

Projekt „Glazba za sve!”

Projekt „Glazba za sve” namijenjen je svima koji se žele družiti i zabavljati uz glazbu bez obzira na njihova prethodna znanja i iskustva. Ideja je da polaznici kroz 10 satni program osmisle i uvježbaju jednu ili više skladbi koristeći Orff instrumentarij. Nema dobnih ograničenja niti potrebe za poznavanjem nota. Uvjeti za uključivanje su motiviranost za rad i spremnost na suradnju.

Sve aktivnosti u sklopu projekta temelje se na Orff Schulwerk pristupu.

Orff muzička pedagogija smatra da su pokret i ples čvrsto vezani uz glazbu. Zato je najprirodnije govor, pokret, pjesmu, ples i sviranje povezivati u aktivnosti u kojima se oni međusobno isprepliću, prožimaju i nadopunjuju. Prati se prirodni proces učenja koji počinje upoznavanjem i istraživanjem, a nastavlja se imitacijom, odnosno oponašanjem ponuđenog modela.

Time stečeno iskustvo i vještine dalje se razvijaju kroz aktivnosti muzičke improvizacije. Komponiranje, odnosno konačno uobličavanje i zapisivanje ideja predstavlja zadnju fazu ovog procesa. Temeljno polazište ovog pristupa je da su svi ljudi muzikalni i sposobni baviti se glazbom i uživati u njoj.

Aktivnosti se postepeno nadograđuju od jednostavnijeg prema složenom, od iskustva pojedinca prema suradnji grupe, od zvuka do ritma, od tona do melodije.